به طور کلی مبارزه با حشرات در دامداری بر دو اصل استوار است

- کنترل طبیعی  National Control که در آن عوامل طبیعی دیگر غیر از انسان در جلوگیری از طغیان آفات دخالت دارند. انسان در این نوع مبارزه نقش عمده ای ندارد ولی می تواند آن را با بکار بردن شیوه های فنی و علمی، تقویت یا تسریع نماید و یا اینکه با بی توجهی و بی دقتی در عملیات کشاورزی و کاربرد بی رویه تکنولوژی زراعی،مانع از تأثیر کافی این عوامل گردد. سمپاشی

ب-مبارزه علمی یا کاربردی Applied Method  که در انجام آن انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت دارد. موفقیت در روش های مختلف دفع حشرات بستگی به دانش و کوشش انسان دارد.تاریخ مبارزه با آفات ،تلاشهای پیگیر بشر را برای پیدا کردن مؤثرترین طرق مبارزه کاربردی نشان می دهد که امروزه تا سطح استفاده از مواد رادیو ایزوتوپ ،هورمون ها و فرومون ها پیش رفته است. با وجود این ،مبارزه کاربردی چنانکه باید موفق نبوده است.

مبارزه عملی یا کاربردی با حشرات و جانوران موزی در دامداری شامل کلیه روشهائی است که انسان بکار می برد تا حشرات موذی و زیان آور را که عوامل طبیعی قادر به مهار آن نیست تحت کنترل درآورد، که این در دامداری های فروش گوسفند زنده اهمیت زیادی دارد.این روشها عبارتند از :

Cultural M.      مبارزات زراعی  -1 

Physical and mechanical M.        2-مبارزه فیزیکی و مکانیکی 

Legislative M.        3- مبارزه قانونی 

 Biological M.           4-مبارزه بیولوژیک 

 Chemical M.          5-مبارزه شیمیائی 

در بکار بردن هر یک از این روشها نکته ای که همیشه باید در نظر داشت آینده نگری به منظور حفظ تعادل مطلوب طبیعی و صرفه اقتصادی مبارزه با آفات است .برای کلیه آفات باید آستانه زیان اقتصادی و سطح زیان اقتصادی مشخص گردد. یکی از مهمترین اصول مبارزه با آفات رعایت موارد مذکور است . بدین ترتیب که به صرف مشاهده کوچکترین آثار خسارت و یا حشره عامل،ن باید اقدام به عملیات مصنوعی مبارزه، بخصوص کاربرد مواد شیمیائی آفت کش نمود. بلکه باید ارزش اقتصادی این عمیات با توجه به جمیع جهات مشخص شود.

دفع پشه از قنادی

دفع پشه از نانوایی

دفع حشره در نانوایی

دفع سوسک در نانوایی

دفع موش در نانوایی

دفع موش در سوله

دفع پرنده در سوله

دفع پرنده

دستگاه دور کننده پرندگان

فراری دادن کبوتر از بالکن

دفع سوسک در کافه

دفع سوسک در بیمارستان

دفع موش در کافه

دفع موش در بیمارستان

دفع موش در سقف کاذب

 آیا دستگاه دفع حشرات کارایی دارد؟

بله دستگاه دفع حشرات التراسونیک ایران دی اچ کارایی لازم را دارد، چرا که مجوزهایی که به این دستگاه داده شده و تمام نشان ها و ایزو هایی که شرکت ایران دی اچ دارد گویای کارایی بی نظیر این دستگاه است و اگر این دستگاه کارایی لازم را نداشت یا آسیبی به انسان یا حیوانات خانگی می رساند هیچ نشان و استانداردی دریافت نمیکرد. این دستگاه کارایی دارد و البته نمی توان توقع داشت که در حین به برق وصل کردن مانند حشره کش های قرصی که سریع قرص ها شروع به داغ شدن کرده و با ماده ی شیمیایی آن درهوا پخش شود ضررهایی که این قرص ها برای انسان ها دارد این چنین نیست. تمام دستگاه هایی که در دنیا و مشابه دستگاه دفع حشرات التراسونیک ایران دی اچ هست اگر در دیگر سایت هایی مثل آمازون و سایت های معتبر دنیاب بینید و مطالعه بکنید تمام این دستگاه ها بازده زمانی بین ۲ تا۴ هفته دارند که این ۲ تا ۴ هفته به این دلیل است که صوتی که این دستگاه ایجاد میکند برای انواع حشرات در فضای منزل پر شده و پس از اشباع کامل عملکرد خورد را نشان می دهد. ضمن اینکه این ۲ تا۴ هفته زمانی که حشرات این صدا رابشنوند سیستم عصبی آنها را دچار اختلال کرده و اذیت میشوند و از محیط دور شده و به این صورت دستگاه کاراییخود را نشان می دهد.باید صوت در منزل یا محلی که حشرات هستند اشباع شود و باید این صوت به صورت دائمی باشد که حشرات کلافه شده و سیستم عصبی آنها دچار مشکل شود. بعد از اینکه دستگاه ایران دی اچ در منزل یا محل مورد نظر نصب شد تماس های مکرری از مشتریان داریم که میگویند حشرات در محل خیلی زیاد شدند، باید بگوییم که این این نشانه ی خوبی است چون تاثیر گذاری دستگاه را نشان می دهد. به طور مثال خود ما انسان ها زمانی که عصبی هستیم، غذا نمیخوریم، راه میرویم و کلافه ایم . دقیقا هنگام کار دستگاه ایران دی اچ برای حشرات هم همین اتفاق میفتد و حشرات از لانه خود بیرون آمده و چون نمی توانند دیگه مسیر یابی کنند به وسط سالن یا روی کابینت آشپزخانه ها راه میروند و همه ی اینها نشانه اذیت کردن دستگاه و تاثیر صدای تولید شده ی آن بر روی سیستم عصبی حشرات هست. درحین کلافگی و عصبی شدن حشرات تولید مثل آنها هم کم میشود و تغذیه ی آنها دچار مشکل میشود و بعداز ۴ هفته از محیط خارج میشوند و فرار میکنند و بر اثر عدم تغذیه و عقیم شدن می میرند.

دفع پشه مگس در بیمارستان

دفع ساس در بیمارستان

سمپاشی بیمارستان

دفع حشره در بیمارستان

دفع سوسک بیمارستان

دفع سوسک شرکت

دفع پشه مگس شرکت

دفع حشرات رستوران

دفع حشرات فست فود

سمپاشی مغازه

سمپاشی تهران فروشگاه

دستگاه دفع حشره مغازه

دستگاه دفع حشره رستوران

دور کننده حشرات هتل

دفع حشرات هتل

مبارزه با ساس هتل

مبارزه با مگس مغازه

کنترل حشره در انبار

دفع موش از کارگاه

دفع موش از فروشگاه

دفع موش هتل

دفع موش از قنادی

دفع سوسک از قنادی

دفع مگس از قنادی

 

انواع حفاظ پنجره ارزان در تهران

قیمت حفاظ آهنی پنجره

حفاظ سازی ساختمان در تهران